Zaujímavosti a Fakty

Základným a nemenným faktom je, že chirurgická oceľ je druh nehrdzavejúcej ocele. U nástrojov v chirurgii a inde v zdravotníctve jednoducho nebolo možné pripustiť, že by sa na nich mohla vytvárať hrdza. Hlavne chirurgické nástroje a implantáty by tak boli pre pacienta veľmi nebezpečné. Chirurgická oceľ používaná v medicíne musí mať samozrejme i ďalšie vlastnosti, nutné pre bezpečnosť pacienta i personálu. Oceľ musí byť dostatočne pevná a tvrdá, povrch by mal byť hladký. O to sa v nej starajú prímesu chrómu, niklu, prípadne i mangánu.

Chirurgická oceľ sa zadeľuje do tried, ktoré sústreďujú ocele podľa obsahu prímesí:
  • do triedy 200 radíme ocele s obsahom chrómu, niklu a mangánu,
  • trieda 300 mangán vynecháva, ostáva nikel a chróm,
  • v triede 400 nájdeme len obsah chrómu a
  • chirurgická oceľ triedy 500 obsahuje taktiež chróm, ale vo veľmi malom množstve.

Šperky, piercingy a väčšina nástrojov v zdravotníctve ako materiál používajú chirurgickú oceľ triedy 300. Konkrétne chirurgická oceľ určená na ozdobu ľudského tela nosí označenie 316L. Táto oceľ je jedna z najpevnejších a k tomu vyzerá veľmi dobre. Vďaka pevnosti ocele 316L sú z nej bežne vyrábané aj chirurgické skalpely.

Mimochodom, niekto vám môže tvrdiť, že táto chirurgická oceľ je absolútne zdravotne nezávadná, pretože neobsahuje žiadny nikel. Práve na nikel je dnes mnoho ľudí alergických, preto nemôžu nosiť strieborné šperky, ktoré ho vo veľkom množstve obsahujú. Pravda je ale taká, že i oceľ 316L nikel obsahuje. Síce len v asi tretinovom množstve ako je tomu u strieborných šperkov, no to neznamená, že by nemohol robiť problémy. Našťastie je nikel v oceli tak pevne viazaný, že sa drží vnútri a na povrch takmer vôbec nepreniká. Drvivá väčšina ľudí tak môže šperky z chirurgickej ocele bez problémov nosiť. Problémy môžu mať len ľudia silne alergickí na nikel.

Európska únia má na používania predmetov s obsahom niklu prísne normy. Normálne by bol predmet s obsahom niklu, aký má chirurgická oceľ, v EÚ zakázaný, ale vďaka jej vlastnostiam zabraňujúcim jeho prienik von, dostala výnimku. No pokiaľ ide o piercingy, môže sa používať len na výmenu starých piercingov, teda do už vytvorených dierok. Čerstvé nastreľovanie piercingov z chirurgickej ocele je v Únii zakázané. Predsa len, piercing je už vážnejší zásah do tela. Na druhej strane v USA takéto obmedzenie pre piercerov neexistuje.
Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree jewelry web templates